Stamboom familie Pleijsier
Home
Genealogie
Wie weet waar
E-mail
Download
Links
Untitled Document

Français


Genealogie van Pleijsier

Ik heb getracht de gegevens te completeren en te automatiseren zodat er een website mee gevuld kan worden.
Een aardigheidje welke zo langzamerhand redelijk uit de hand loopt.
Als thuisapplicatie en voor de website gebruik ik The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, welke gebruik maakt van PHP en MySql database.
Het is noodzakelijk dat de stamboom wordt bijgehouden. Niet alleen het verleden te zoeken maar ook het heden.

Let op de voorwaarden! (Disclaimer)Nederlandse genealogie-takken.

Te Parijs is men van mening dat de familie Plaisier ongeveer 1570 naar de Zwijndrechtse Waard is gekomen en zich van daaruit over IJsselmonde en omstreken verspreidde.
Bij onderzoek is gebleken, dat de bakermat van het geslacht de Plaissier, du Pleissier, genaamd Plaisier, is het Zuid Westelijk gedeelte van Frans Wallonië en het daaraan grenzende Noordoostelijke gedeelte van Picardië, Frankrijk. Ongeveer 1573-1575 zijn enige huisgezinnen van de Protestantse tak van het geslacht du Plaissier naar Zeeland uitgeweken en meer exact naar het land van ter Goes en daarna is het merendeel van de familieleden daarvan naar de Rijerswaard en de Zwijndrechtswaard met name in Rijsoord boven Dordrecht gegaan. Het ineenlopend verloop van de familie is nagegaan en gevonden, maar neemt het zeker nog enige jaren om een precieze genealogisch verantwoorde opstelling te produceren.

Aannemende dat de oorsprong van hun takken ook ligt in de "Westhoek" van Vlaanderen, is enig historisch inzicht wel noodzakelijk. Veel boeken zijn er geschreven en verschenen over beeldenstorm, bosgeuzen en godsdiensttwisten. Veel inwoners verlieten de streek en weken uit naar Engeland en de Noordelijke Nederlanden. Daaronder veel aanhangers van de "nieuwe religie," maar ook velen die have en goed verloren hadden en om economische redenen wegvluchtten. Tientallen jaren bleef het land onbebouwd en dorpen geheel verlaten. Plunderende bendes maakten het leven daar onmogelijk. De schaarse achterblijvers trokken naar de versterkte steden om daar "betere tijden" af te wachten. Nog lang is niet alles boven water wat betreft onze naamgenoten in die tijd; verwarrend is het wel. Enige voorbeelden: David Plaisir verruilt in 1579 het protestantse Zierikzee om in Antwerpen als goed katholiek verder te leven; Henrick Pleijtsier huwt (Protestant) als "j.m. van Londen" in 1607 te Bergen op Zoom, de katholieke broeder Nicolas Plessier verleent geestelijke bijstand aan ter dood veroordeelde ketters en van Jehan Pilizere en Guillaume Pilizere worden hun goederen verbeurt verklaard. Jehan Pilizere werd verbannen. [bron: M.Akkermans & J.A. Plaisier]

Het ontstaan en opkomst van Rijsoord is in belangrijke mate te danken aan de toewijding van de eerste ambachtsheer Gerard Allawijnszone. Hij slaagde er al spoedig in, belangrijke voorrechten bij de Graven te bedingen, zodat Rijsoord een betere woonplaats werd voor burgers dan elders in de Zwijndrechtse Waard. De kerk van Rijsoord (1334-1336) was de eerste in de Waard. Omstreeks 1395 waren er al vier meer t.w. Henric Yen kerc (Hendrik Ido Ambacht), Heynkerc (Heerjansdam), Oudelans kerc (Heer-Oudelands Ambacht) en Ecclesia Danielis (Kijfhoek). Een jaar later wordt ook genoemd Doevelskerc (Grote Lindt) en in 1450 wordt de laatste ‘t Feer (Zwijndrecht) vermeld. Sedert 1339 mochten er in Rijsoord een weekmarkt en zelfs 2 vrije jaarmarkten worden gehouden.
In 1594 kocht Matthijs Nederhoven, telg van een gevlucht schoutengeslacht uit Maaseik, de heerlijkheid Rijsoord. Uit een mededeling uit 1590 blijkt dat dit een droge en hete zomer was. De sluiswachter van de Oostendam moest de sluis toen drie weken open houden om daarmee nog een beetje water in de Waal te kunnen krijgen, omdat de ingelanden (= bewoners) “geen water voor haer beesten en hebben.” Hoe heet deze zomer was, blijkt tevens uit het feit, dat enkele arbeiders - tijdens het herstellen van een strekdammetje - in de herberg “De Seven Sterren” in de Lindt, niet minder dan drie en een half vat bier op gemenelandskosten leegdronken.
Boek: Het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard 1331-1955, F. Jorissen.

Er werd fonetisch genoteerd, al naargelang de gissing of de uitspraak, meestal omdat de betrokken persoon ongeletterd was en zijn naam onmogelijk zelf kon spellen en ook niet begreep wat er genoteerd werd. Dialecten, buitenlandse accenten en slordige vertalingen uit akten, speelden ook een grote rol in de juiste spelling van een naam. Daarom de verschillen in het schrijven van de naam Pleijsier, het ging meer als "het klinkt als."

De naam Pleijsier / Plaisier / Pleysier - etc.:
Het probleem doet zich al snel voor, dat er ca. 55 naam-varianten mogelijk zijn.
Hoewel wij bij veel variaties de nodige vraagtekens hebben, geven we onderstaand, de meest voorkomende:
PLACHIER, PLACIER, PLACIET, PLAECYER, PLAEYSIER, PLAISIER,
PLAISIERS, PLAISIR(S), PLAIZIER, PLASIET, PLASIR, PLASSY,
PLAISYE, PLAISYET, PLATSIER, PLAYSIER, PLECIET(?), PLEISIE,
PLEITSIER, PLESIER, PLESIET(?), PLESSEY, PLESSIER, PLESSIET,
PLESSIS, PLESSY, PLESYT, PLESY, PLESYER, PLETSIER(S), PLETSIET,
PLETS(?), PLETZIER, PLEYSIER, PLEZE(?), PLEZI, PLEZIER, PLICIET,
PLISIER, PLISSIER, PLYCI(?), PLYSETS(?), PLYSIER, PLYSYER, PILISER,
PILISERO(?), PYLISER, PYLLISER, PYLLYSER, PYLISER en PYLYSERE.
(Bron: Mia Akkermans en Jaap Plaisier)

Heeft u aanvullende gegevens verzoek ik u dit mij te melden, genealogiepleijsier@publius.biz .
Tevens is er een vragenlijst welke online is in te vullen of zoals u wilt te downloaden.

Oproepen voor genealogisch onderzoek.
Ik word regelmatig door geïnteresseerden in de familienaam Pleijsier en/of verwanten benaderd of ik informatie kan verstrekken over de door hen gezochte familieleden omdat zij geen naam op mijn website kunnen vinden. Soms kan ik deze personen helpen. Om deze mensen te helpen is er een mogelijkheid een oproep te plaatsen achter de knop "Wie weet waar?". Door de vele hits op de site zou het een mogelijkheid kunnen zijn iets te vinden.
Let op dit is geen discussie pagina of gastenboek. U kunt mij een mail sturen met zoveel mogelijk informatie e.v.t. met foto en ik zal dan beoordelen of deze geplaatst kan worden.

Bronnen
• Het onderzoek is voornamelijk gedaan door Ego Pleijsier te Den Haag. Ego is op een bepaald punt gestopt en daar ga ik weer verder.
• "La Bibliotheque Nationale" te Parijs.
• Het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.
• De Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" te Rotterdam.
• Veel gegevens zijn aangevuld met informatie welke via internet verkregen zijn.
• Met name dank aan Mia Akkermans en Jaap Plaisier, die een gigantisch dossier op het net hebben staan, moet u beslist bekijken.
 
Met hun toestemming heb ik diverse aanpassingen en leuke aanvullingen kunnen verwerken.

Privacy: wilt u, om wat voor reden dan ook, niet dat uw naam of foto wordt gepubliceerd, of is ondanks mijn zorgvuldigheid toch uw naam vermeldt, verzoek ik u mij dit via "verstuur email" door te geven. Ik zal dan z.s.m.uw verzoek behandelen.

De site achter de knop "Genealogie" wordt gegenereerd middels PHP en MySql database. Tevens is het mogelijk deze te benaderen vanuit verschillende talen. Om uitgebreide gegevens te bezichtigen dient u zich te laten registreren, uiteraard kostenloos. Dit is gedaan om de privacy van "levende personen" te beschermen.

Als u suggesties, foutieve gegevens tegenkomt verzoek ik vriendelijk deze via "Verstuur email" aan mij te melden. Ik zal z.s.m. de wijzigingen doorvoeren.

Een donatie van € 6,50 in kosten van de bandbreedte is zeer welkom.


Copyright ©, by J.Pleijsier 2021
Home
Genealogie
Wie weet waar
E-mail
Download
Links